GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Verwerking inspraakreacties Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Tijdens de publieke raadpleging over de startnota ontving de Vlaamse overheid zo’n 4.300 inspraakreacties.

Het planteam zal deze nu grondig analyseren om de voorstellen uit de startnota waar nodig bij te sturen.

Het planvoornemen wordt concreter uitgewerkt. Het planteam brengt in beeld over welke en hoeveel leidingen en stoffen het precies zal gaan en tekent de randvoorwaarden uit om dit project in te passen in een duurzaam energiebeleid.

Op basis van de inspraakreacties worden de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Die oefening gebeurt voor de drie tracés voorgesteld in de startnota.

Meer informatie: www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr

 

 

Vervolgtraject opmaak Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Vrijdag 30 april liep de publieke raadpleging over de startnota af. Alle reacties en adviezen worden nu door de Vlaamse overheid gebundeld. Op basis van de inspraakreacties zullen de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht worden om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Dat gebeurt in overleg met de betrokken gemeenten en actoren. Dit najaar leidt dat tot een scopingnota met de geoptimaliseerde alternatieven en de aanpak van het verdere onderzoek. Bewoners, getroffen door één van de tracés zullen dan verwittigd worden. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de Vlaamse overheid inschrijven op een digitale nieuwsbrief.

www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr

 

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen). Het plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Wat is de leidingstraat?

Dit GRUP heeft als doel een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd.
 

Leidingstraat GRUP

Waar ligt de leidingstraat?

De startnota bevat 3 mogelijke tracés. Alleen het zuidelijk tracé loopt over het grondgebied van Diest. Je kan een afspraak maken bij de dienst Ruimtelijke Ordening als je een duidelijker of beter zicht wil krijgen over het mogelijk tracé in Diest.

Via deze link kun je zelf de kaart raadplegen en inzoomen op het gebied waarnaar je wilt kijken.

Wat is de te verwachten impact?

Het Departement Omgeving vraagt in opdracht van de Vlaamse Regering aan het college van burgemeester en schepenen een advies over deze startnota. Vooraleer dit advies uit te brengen, heeft het bestuur het dossier grondig bestudeerd, kennisgenomen van de adviezen van de Milieuraad, de Gecoro en de Landbouwraad en geluisterd naar zijn inwoners.

De stad heeft de mogelijke impact zo goed als mogelijk in kaart gebracht. In Diest loopt een mogelijk tracé volledig door landbouw-, natuur- en bosgebied. Adviezen zijn gebundeld en bezorgdheden aangehoord. Het bestuur heeft daarom een gemotiveerd negatief advies gegeven.

Het bestuur stelt voornamelijk het zuidelijk tracé in vraag als meest optimale tracé van de drie.

  • Door zijn lengte en kronkelend traject heeft dit tracé veel meer impact op de open ruimte (natuur, bos, landbouw). Dit tracé loopt door het hoogste percentage bos-, natuur- en reservaatgebieden, waaronder de Vallei van de Drie Beken in Diest.
  • Daarnaast loopt het traject ook door een groot aantal landbouwgebieden met hoge landschappelijke waarde.
  • In het zuidelijk tracé worden ook beduidend méér woningen en bedrijven getroffen. Door de aantakking naar Tessenderlo wordt Deurne volledig omsloten met deze leidingstraat.
  • De economische meerwaarde voor Diest wordt in vraag gesteld.

Stand van zaken

Vrijdag 30 april liep de publieke raadpleging over de startnota af. Alle reacties en adviezen worden nu door de Vlaamse overheid gebundeld.

Op basis van de inspraakreacties zullen de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht worden om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Dat gebeurt in overleg met de betrokken gemeenten en actoren.

Dit najaar leidt dat tot een scopingnota met de geoptimaliseerde alternatieven en de aanpak van het verdere onderzoek. Bewoners, getroffen door één van de tracés zullen dan verwittigd worden.

Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de Vlaamse overheid inschrijven op een digitale nieuwsbrief.

Verder blijft alle informatie beschikbaar op de website van de Vlaamse overheid. Eind mei wordt hier ook een verslag van de publieke raadpleging geplaatst, samen met een gesproken toelichting over de verdere aanpak.

Toch nog vragen?

Het Departement Omgeving heeft een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen. Ga daar zeker eens kijken.

De startnota en doelstellingen kan je vinden door op deze link te klikken. Het Departement Omgeving maakte een flyer die info geeft over het traject van het GRUP.

Voor inhoudelijke en technische vragen kan je terecht bij de Directie omgevingsplanning op het nummer 02 553 38 00 of stuur hen een mailtje: omgevingsplanning@vlaanderen.be 

Wil je graag meer informatie over de verdere procedure of een duidelijker beeld over het mogelijke tracé dat door Diest loopt, maak dan een afspraak met onze dienst Ruimtelijke Ordening.

Procedure

Wil je reageren op de startnota?

Tot 30 april kan iedereen reageren op de startnota.

Houd je E-ID klaar en reageer via dit formulier

Contact

Ruimtelijke ordening
Grote Markt 1
3290 Diest
België
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten

Zuidelijk tracé door Deurne en Schaffen

Plan Antwerpen-Ruhr

Flyer Leidingstraat Antwerpen - Ruhr