Het bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst behandelt alle dossiers en aangelegenheden m.b.t. steun en/of hulpverlening aan de burger.

Samenstelling

Het bijzonder comité bestaat uit 10 leden: de voorzitter, 8 leden en de algemeen directeur of diens afgevaardigde.

Voorzitter: Mevrouw Monique De Dobbeleer (DDS)

Leden: Mevrouw Carine Van Camp (Vooruit); de heer Renaat Rijnders (NV-A); de heer Gunther Wuyts (Open Diest); mevrouw Els Van Attenhoven (DDS); mevrouw Silke Vanrompay (Open Diest); mevrouw Melis Urgüp (DDS); mevrouw Sofie Colemont (Groen); mevrouw Magda Ruysen (DDS)

Mailadressen:

monique.de.dobbeleer@diest.be

carine.van.camp@diest.be

renaat.rijnders@diest.be

gunther.wuyts@diest.be

els.van.attenhoven@diest.be

silke.vanrompay@diest.be

melis.urgup@diest.be

sofie.colemont@diest.be

magda.ruysen@diest.be

Zetelverdeling

Het aantal leden waarover elke lijst beschikt, wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de raad voor maatschappelijk welzijn, dit conform artikel 91 van het decreet lokaal bestuur. 

De verkozenen van de lijsten kunnen tot zestig dagen na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen (tot en met 13 december 2018) verklaren dat zij zich met elkaar verbinden tot een groep van lijsten.

Op 13 december 2018 dienden Open Diest en DDS een verklaring van lijstverbinding in bij de algemeen directeur.

Op basis van de zetelverdeling n.a.v. de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 en de ingediende lijstverbinding, is de zetelverdeling als volgt:

Lijst Aantal zetels raad voor maatschappelijk welzijn Aantal zetels bijzonder comité voor de sociale dienst
Open Diest + DDS 16 5
Vooruit 5 1
N-VA 3 1
Groen 2 1
Vlaams Belang 1 0

 

Contact

Sociale dienst
Huis 30
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
013 35 77 00