Diest wil nieuw verkeerscirculatieplan voor binnenstad uitrollen

  • 22 september 2021

De Stad Diest heeft een nieuw verkeerscirculatieplan voor de binnenstad klaar. Het is de bedoeling om dit vanaf 1 november 2021 te doen ingaan. De wijzigingen moeten het autoverkeer in het centrum verminderen en vooral veiliger maken voor elke weggebruiker. Vorig jaar in september werd de volledige stadskern al omgevormd tot fietszone. Het optimaliseren van het inkomend en uitgaand gemotoriseerd verkeer in het centrum is dan ook een volgende logische stap binnen het duurzame mobiliteitsplan van de stad. De nieuwe rijrichtingen moeten zorgen voor een betere spreiding van het verkeer en het kloppend hart van de stad veiliger en leefbaarder maken.

 

Enkelrichting Koning Albertstraat draait om

Een eerste grote aanpassing is de rijrichting in de Koning Albertstraat. Door de bouw van een groot aantal woningen en bijhorende parkeerplaatsen in de omgeving van de Schaffensestraat neemt de verkeersdruk in de buurt toe. Om de verkeersveiligheid én toegankelijkheid te waarborgen, draait de enkelrijrichting om richting de Grote Markt. Op die manier is de Koning Albertstraat tijdens de markt, de kermis of andere evenementen altijd op dezelfde manier bereikbaar. De parkeerstrook blijft behouden, waardoor parkeren straks met de nieuwe rijrichting mee gebeurt, een logische keuze dus.

Een nieuwe rijrichting in een drukke centrumstraat is altijd aanpassen voor weggebruikers, handelaars en omwonenden. Maar het omdraaien van de rijrichting verhoogt niet alleen de verkeersveiligheid, het heeft als bijkomend voordeel dat het eenvoudiger wordt om de pleinfunctie van de Grote Markt en de Kaai uit te rollen.

Bereikbaarheid Grote Markt, AZ Diest en scholen

Niet alleen de Koning Albertstraat verandert van rijrichting ook de omliggende straten werden onder de loep genomen, zodat een vlotte doorstroming mogelijk blijft en de verkeersdruk op het kruispunt Michel Theysstraat en Schaffensestraat vermindert. In het nieuwe circulatieplan veranderen de volgende straten van rijrichting: Ossekopstraat, Oscar Nihoulstraat, Refugiestraat, Grote Markt, Sint-Jan Berchmansstraat en Egide Alenusstraat.

Daarnaast werd bekeken hoe de bereikbaarheid van het AZ Diest en de scholen kon worden geoptimaliseerd. De rijrichting in de Boudewijnvest wijzigde recent al. Wanneer het plan wordt ingevoerd, verandert ook de rijrichting van de Statiestraat en een deel van de Valleilaan. Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe campus van het AZ Diest zal de in- en uitgang van de parking Verversgracht vanaf volgende week al definitief langs de Ferdinand Allenstraat zijn.

 

Verkeerscirculatieplan november 2021
De nieuwe rijrichtingen in de Dietse stadskern kregen een oranje pijl. De bestaande eenrichtingstraten werden aangeduid met een zwarte pijl.

Alle kruispunten Schaffensestraat voorrang van rechts

Tot slot zorgen de huidige voorrangsregels op de kruispunten van de Schaffensestraat voor onduidelijkheid. Door er op alle kruispunten voorrang van rechts in te voeren, creëert de stad een eenduidig verkeersbeleid dat de veiligheid van alle weggebruikers gevoelig verhoogt.

De komende weken gaat het stadsbestuur nog in gesprek met alle straten om het nieuwe verkeerscirculatieplan voor te stellen. De stad maakt dan uiteraard ook tijd om te luisteren naar de bezorgdheden van haar inwoners en te antwoorden op vragen.

Een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers in de maak

De Stad Diest werkt aan een globaal mobiliteitsplan waarin bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid voor alle weggebruikers centraal staan. Om het autoverkeer in het centrum te verminderen en het bestemmingsverkeer te optimaliseren, wordt een nieuw verkeerscirculatieplan uitgerold met meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Een jaar geleden, in september 2020 vormde de stad het centrum al om tot een volledige fietszone. Vanaf 19 september 2021 wordt ook de voetgangerszone rond de vernieuwde winkelwandelstraat uitgebreid. Daarnaast zet de Stad Diest in op een veilig en aangenaam netwerk van trage verbindingen voor voetgangers en fietsers. Dit door wandel- en fietsverplaatsingen te stimuleren en een fijnmazig netwerk van recreatieve en sportieve routes te behouden en waar nodig te herstellen.

Contact

Communicatie
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30