Diest opent Huis van de Jongere

  • 28 april 2022

Vanaf maandag 2 mei opent in Diest het Huis van de Jongere op de citadel. Diestse jongeren tussen 12 en 16 jaar oud worden dan elke maandag na school warm onthaald door Arktos. Ook deskundigen in het jongerenwelzijn kunnen er terecht.

Plaats voor ontmoeting en verbinding

Uit een bevraging van de Diestse jongeren vorige zomer (door Arktos, i.s.m. de jeugddienst, Huis van het Kind en de dienst Flankerend onderwijs) bleek dat er nood was aan een bijkomend aanbod.

Voornamelijk de jongeren tussen 12 en 16 jaar gaven aan nergens terecht te kunnen. Ze zijn op zoek naar een plaats voor ontmoeting en verbinding, een plaats waar ze zich veilig en gewaardeerd voelen. Dat zijn erg belangrijke factoren in hun welzijn. Daarom wil de stad nu ook samen met Arktos een specifiek aanbod voor deze groep ontwikkelen.

Warm onthaal door Arktos

Arktos is een Vlaams expertisecentrum dat kinderen, jongeren en mensen met een handicap versterkt waar nodig. Het ondersteunt ook ouders, scholen, partners, overheden en de bredere samenleving om hetzelfde te doen.

Stad Diest werkt al enkele jaren intensief samen met Arktos in een geïntegreerd project. De focus van het huidige project ligt op schoolondersteuning (vanuit de dienst Flankerend onderwijs) en een laagdrempelig jongerenproject voor jongeren die geen constructieve tijdsinvulling hebben.

Het Huis van de Jongere

Arktos opent vanaf mei op maandag na de schooluren z’n deuren voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Zij kunnen er terecht voor ontmoeting en verbinding. Er wordt professionele omkadering voorzien om de jongeren op te vangen, samen dingen te ondernemen, enz.

Het is de bedoeling om samen met, door en voor de jongeren aan de slag te gaan. Via de contacten tijdens deze ontmoetingsmomenten houden professionals bovendien vinger aan de pols en kan er ook gericht doorverwezen worden naar andere hulpverleningspartners of andere begeleidingsvormen.

Praktisch

Het Huis van de Jongere in Diest opent vanaf maandag 2 mei zijn deuren op de citadel in het gebouw van Arktos. Daarna zal het huis wekelijks geopend zijn op maandag na schooltijd van 16 tot 18 uur. Welkom!