Bovenlokale artistieke initiatieven

Beschrijving

Met het Subsidiereglement Bovenlokale Artistieke Initiatieven wil stad Diest individuen, verenigingen en organisaties motiveren om nieuwe culturele initiatieven te nemen in onze stad. Veel mooie locaties in Diest inspireren tot originele evenementen waardoor een groter publiek onze stad kan ontdekken en leren kennen.

Een stad dient niet altijd zelf in te staan voor deze projecten maar kan een klimaat scheppen waarin anderen dit willen doen. Met dit reglement is er een duidelijk kader waarbinnen een project gesubsidieerd en ondersteund kan worden. De belangrijkste pijlers worden reeds vermeld in de titel: het betreft artistieke en bovenlokale projecten op het grondgebied van Diest die een meerwaarde bieden. Wat we hier concreet mee bedoelen, is terug te vinden in het reglement.

Projecten die eerder een lokaal doelpubliek beogen en georganiseerd worden door verenigingen worden reeds gesubsidieerd via de cultuurraad, jeugdraad of sportraad.

Doelgroep

De aanvraag kan uitgaan van organisaties met rechtspersoonlijkheid, feitelijke verenigingen en individuele personen. Eenzelfde aanvrager kan maximaal twee initiatieven per kalenderjaar indienen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidies moet een initiatief voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Op het grondgebied van Diest plaatsvinden;
 2. Afgebakend zijn in tijd en ruimte;
 3. Inhoudelijk artistiek kwalitatief zijn: de creativiteit in concept en uitwerking beslagen een of meerdere artistieke disciplines en dit op kwalitatieve wijze;
 4. Een bovenlokale uitstraling hebben: het initiatief wil niet enkel Diestenaars maar mensen uit de brede regio bereiken en kan de nodige acties aanduiden waarmee dit bereikt zal worden;
 5. Een meerwaarde betekenen binnen de reeds bestaande Diestse context: hiermee bedoelen we een uniek of vernieuwend karakter hebben qua inhoud, thema, vorm en/of doelgroep;
 6. Publiek toegankelijk zijn;
 7. Een uitgewerkte publieksstrategie hebben en hierbij inzetten op publieksverbreding;
 8. Mikken op een minimaal bereik van 750 bezoekers;
 9. Financieel haalbaar zijn

Dit subsidiereglement is niet van toepassing op:

 1. Initiatieven van overheidsbesturen of onderwijsinstellingen;
 2. Initiatieven die alleen commerciële doeleinden nastreven;
 3. Initiatieven met een politiek karakter;
 4. Fuiven;
 5. Initiatieven die behoren tot de reguliere werking van structureel door de stad Diest gesubsidieerde instellingen of verenigingen;
 6. Initiatieven die reeds een subsidie van een andere stadsdienst genieten of in een andere vergaande samenwerking met de stad georganiseerd worden;
 7. Initiatieven die slechts een randactiviteit zijn van een andere manifestatie

Procedure

De aanvrager dient minstens drie maanden voor de datum dat het initiatief plaats vindt en ten laatste op 1 juli van het betreffende jaar, een schriftelijk aanvraagdossier in bij de dienst Cultuur van de stad Diest:

Stad Diest t.a.v. dienst Cultuur
Grote Markt 1
3290 Diest

Of mag dit ook zelf komen binnenbrengen bij de dienst Cultuur in Den Amer:
Den Amer
Nijverheidslaan 24-26
3290 Diest

Nodig

Het aanvraagdossier dient onderstaande gegevens te bevatten:

 1. Voorstelling van de aanvrager (incl. naam, adres, email, telefoonnummer, ondernemingsnummer of rijksregisternummer, rekeningnummer en korte voorstelling);
 2. Doelstelling van het initiatief;
 3. Omschrijving van het initiatief (incl. plaats, datum, tijdsverloop van het project, doelgroep, …);
 4. Aantonen dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden opgesomd in artikel 3 van het reglement;
 5. Begroting van inkomsten en uitgaven;
 6. In voorkomend geval een overzicht van de partners en de samenwerking;
 7. Communicatieplan;
 8. De return voor de stad Diest beschrijven in meetbare indicatoren.

Laattijdig ingediende dossiers worden niet aanvaard.

Contact

Cultuur
Nijverheidslaan 24-26
3290 Diest
België
013 46 06 43
Gesloten
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:30
13:30 - 19:00
08:30 - 12:30
08:30 - 12:30
13:30 - 16:00
08:30 - 12:30
13:30 - 16:00