Bijkomend onderzoek naar bodemverontreiniging op 3 sites in Diest

  • 13 januari 2022

De stad Diest vraagt de omwonenden van de Schaluinstraat, het terrein aan de Nijverheidslaan 13 en het oude brandweerterrein aan de Verversgracht om een aantal voorzorgsmaatregelen na te leven om mogelijke blootstelling aan PFAS te beperken. De mensen die in dit gebied wonen, ontvangen een brief in de bus met meer uitleg en de maatregelen die ze best in acht nemen. Het stadsbestuur organiseert ook een infovergadering voor omwonenden op vrijdag 21 januari 2022. Dit gebeurt op basis van de eerste resultaten van metingen naar PFAS die OVAM heeft uitgevoerd, en op advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Er komt nu een bijkomend bodemonderzoek op de drie sites.

Inventarisatie op vraag van Vlaamse overheid

Naar aanleiding van de bodemverontreiniging rondom de site van 3M in Zwijndrecht, staat onderzoek naar PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) en PFAS (perfluoralkylstoffen, de ruimere groep van producten) in heel Vlaanderen hoog op de agenda. PFAS werden in diverse producten en productieprocessen gebruikt. Onder andere bij verchroming, bij de productie van inkten, vernissen, wassen, brandblusschuim, schoonmaakmiddelen, coatings, smeermiddelen, water- en olie-afstotende middelen voor leer, papier en textiel.

Ook op andere plaatsen kunnen deze stoffen door het gebruik van producten, de uitstoot van fabrieken, incidenten of het blussen van branden met fluorhoudend blusschuim, in het milieu terechtgekomen zijn. De stad Diest kreeg net zoals alle 299 lokale besturen in Vlaanderen de dringende vraag om mee te werken aan de inventarisatieronde van de Vlaamse Regering met het oog op het verder verzamelen van meetgegevens en informatie. De Vlaamse overheid wil op die manier de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid zo snel mogelijk in kaart brengen.

Bodemonderzoek op locaties met verhoogd risico op PFAS-verontreiniging

Uit een inventarisatiestudie van OVAM bleek dat de grootste kans op PFAS-verontreiniging voorkomt bij onder andere oefenterreinen van de brandweer en terreinen waar in het verleden een zware industriële brand heeft gewoed, die mogelijk geblust werd met fluorhoudend blusschuim. Na een eerste verkennend onderzoek, uitgevoerd in juni 2021, heeft Diest nu melding van OVAM gekregen dat er meer onderzoek nodig is binnen drie afgebakende zones rond het brandblusoefenterrein in de Schaluinstraat, het terrein aan de Nijverheidslaan 13 en het oude brandweerterrein aan de parking Verversgracht.

OVAM heeft volop metingen gedaan in heel Vlaanderen, op sites waar er een vermoeden is van verhoogde PFAS-aanwezigheid. Zo hebben ze ook op deze sites verschillende metingen uitgevoerd en verhoogde PFAS-waarden vastgesteld.

De stad is snel ingegaan op de vraag van de Vlaamse overheid om locaties te inventariseren en te rapporteren waar er mogelijks PFAS-verontreiniging is. Deze sites leken ons risicovol door activiteiten in het verleden waarbij mogelijks PFAS gebruikt werden. Meteen na de eerste resultaten van OVAM en het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid, hebben we alles in het werk gesteld om de omwonenden te informeren over de voorzorgsmaatregelen en ook op het terrein zelf de voorgestelde maatregelen te nemen.

Voorzorgsmaatregelen in afwachting van verder bodemonderzoek

In afwachting van meer gegevens over de bodem- en grondwaterverontreiniging met PFAS gelden daarom binnen deze drie zones zogeheten no regret-maatregelen. Omdat er nog te weinig geweten is over de verspreiding van deze stoffen, hoe mensen eraan worden blootgesteld en wat de gezondheidsimpact is van een langetermijnblootstelling, zijn dit voorlopige voorzorgsmaatregelen in afwachting van meer kennisopbouw en meer gerichte acties.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de metingen van OVAM gezondheidskundig geïnterpreteerd en adviseert dat omwonenden van de drie sites een aantal voorzorgsmaatregelen in acht nemen, zoals je putwater niet gebruiken als drinkwater of om je moestuin water te geven. Bij blootstelling aan PFAS treden er geen acute gezondheidseffecten op. Maar het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Langdurige en herhaalde blootstelling kan zo leiden tot oplopende  hoeveelheden PFAS in de mens en dat kan op lange termijn tot gezondheidseffecten leiden. Daarom is het aangewezen om blootstelling te vermijden waar het kan, en daar dienen deze voorzorgsmaatregelen voor.

Inwoners die binnen de bovenvermelde zones wonen, hebben een brief gekregen en kunnen met vragen terecht bij OVAM of op het nummer 1700.

Meer info over PFAS vind je ook op www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling. Daarnaast voorziet stad Diest ook nog een infovergadering voor omwonenden op vrijdag 21 januari 2022 om 19 uur in de Lakenhalle. Door de huidige coronamaatregelen kan er slechts 1 inwoners per gezin deelnemen, op vertoon van je CST-ticket. Ook het dragen van een mondmasker is verplicht.

Bouw nieuw ziekenhuis

Naast de parking Verversgracht bouwt AZ Diest op dit moment volop aan een nieuwe zorgcampus. Vanzelfsprekend houden zowel de stad Diest als AZ Diest de resultaten en de evolutie van het onderzoek nauwlettend in de gaten.

Klik hier voor een overzicht van de voorzorgsmaatregelen

Contact

Communicatie
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00