Meerjarenplan Diest Durft

Ons bestuur (coalitie Open Diest en DDS) werkte de voorbije maanden aan een nieuw meerjarenplan. Dat deden ze niet alleen, maar samen met de Diestenaren. Deze input en de resultaten van de omgevingsanalyse vormen nu de basis van het nieuwe meerjarenplan. 

Hoe komt zo’n meerjarenplan tot stand?

Op 14 oktober 2018 koos Diest voor een nieuw bestuur. Open Diest en DDS vormden samen een coalitie en startten in januari dit jaar vol ambitie als schepencollege. Het plan: Diest nóg beter maken! Niet alleen, maar samen. Daarom mochten alle inwoners mee het beleid maken. Tijdens een grootschalig participatietraject “Diest 2030” kon iedereen suggesties doen over wat al goed gaat en wat nog beter kan in Diest. Meningen werden gevraagd via briefkaarten, straatinterviews en ingerichte participatiemomenten. In juni hielden we op 4 locaties in de stad een toekomstdag. Eén vraag stond centraal: Hoe zien we de toekomst van onze stad? Het resultaat van al deze input vertaalt zich nu in het meerjarenplan.
 

Een financieel evenwicht voor Diest

Diest zet de komende jaren in op een aantal belangrijke projecten en blijft verder investeren. Tegelijkertijd beheert Diest haar financiën als een goede huisvader. Het gaat immers over jouw belastinggeld. De uitgaven en inkomsten zijn dan ook in evenwicht. 

We doen aanzienlijke investeringen in onder meer sport, rioleringen, wegen, fietspaden, onze dorpskernen en de Citadel. Dit doen we zonder een verhoging van de belastingen. De gemeentelijke belastingtarieven, zoals de aanvullende personenbelasting, opcentiemen onroerende voorheffing en de belasting op huisvuil verhogen niet. Dit terwijl de federale takshift wel voor een verhoging van het nettoloon zorgt. Voor dit extra netto-effect doet ook ons lokaal bestuur een inspanning, zodat inwoners meer overhouden. Tenslotte sparen we als stad ook om te anticiperen op toekomstige pensioenlasten. Door het Vlaams regeerakkoord ontvangt onze gemeente extra middelen, die we inzetten voor investeringen zonder belastingen te verhogen. 

Dankzij dit goed financieel beleid kan Diest haar doelstellingen bereiken met een financieel evenwicht tot en met 2025.

Het meerjarenplan

Het plan omvat 12 beleidsdoelstellingen en 38 actieplannen. 

 1. Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners

 2. Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers

 3. De Citadel is ontsloten en vormt een creatief centrum midden in de stad

 4. Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen

 5. Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners

 6. Diestenaren vinden vlot een antwoord op hun zorg- en ondersteuningsbehoeften

 7. Diest is een scholenstad en heeft een uitgebreid aanbod aan kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang 

 8. Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt 

 9. Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod

 10. De dienstverlening is klantgericht en efficiënt

 11. Diest is een klimaat- en diervriendelijke stad

 12. Diest is een veilige stad

Contact

Secretariaat
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 35 32 11
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
Warning 11 juli gesloten