VVV Diest

Voorzitter

Erwin Gielen

Wat is VVV-Diest?

De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en Toerisme, VVV-Diest, is een vereniging zonder winstoogmerk die als stedelijke adviesraad inzake toerisme fungeert.

VVV- Diest heeft volgende doelstellingen

  • De monumenten, het natuurschoon, de kunstvoorwerpen en al wat de toerist kan aantrekken, beschermen en degelijk voorstellen
  • Propaganda en publiciteit leveren, vooral door toeristisch gerelateerde deelname aan beurzen

Diest is een aantrekkelijk pittoresk stadje en heeft toeristisch heel wat te bieden. Daarom blijft de VVV-Diest ijveren om op constructieve wijze suggesties en adviezen te formuleren in het toeristisch belang van onze Oranjestad naar o.m.:

  • Een bescherming en opwaardering van het cultuurhistorisch patrimonium van onze stad
  • Verdere verfraaiing en netheid van het straatbeeld
  • Een veiliger en vlotter verkeer- en parkingbeleid
  • Een opwaardering van voetwegen, kerkwegen, holle wegen en onrechtmatig afgesloten openbare weg

Verder blijft onze vereniging ijveren om onze stad op veel vlakken toeristisch uit te dragen en een zo groot mogelijke ambassadeursfunctie waar te nemen, zelfs tot in het buitenland.

Contactadres

Voorzitter VVV-Diest

Erwin Gielen

e. erwingielen@ergidi.be

Contact

Toerisme
Koning Albertstraat 16a
3290 Diest
België
013 35 32 71
10:00 - 12:00
13:00 - 17:00
10:00 - 12:00
13:00 - 17:00
10:00 - 12:00
13:00 - 17:00
10:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Gesloten
10:00 - 12:00
13:00 - 17:00
10:00 - 12:00
13:00 - 17:00