Sportraad

Wat is de Sportraad?

De Sportraad Diest is een stedelijke adviesraad die tot doel heeft de sportbeoefening en de lichaamsbeweging van alle inwoners van Diest te bevorderen. Het bestuur is samengesteld uit 15 afgevaardigden van de aangesloten sportverenigingen

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de Sportraad?

  • het verlenen van advies aan het stadsbestuur inzake sportbeleid
  • het informeren van de aangesloten verenigingen
  • het erkennen van sportverenigingen, en het betoelagen van deze verenigingen
  • het bevorderen van de samenwerking tussen de aangesloten verenigingen onderling
  • de organisatie en coördinatie van de sportmanifestaties voor het grote publiek, zoals de Demersporthappening, Oranje Classic, Kampioenenhuldiging.

Aangesloten verenigingen

Er zijn 94 Diestse sportverenigingen aangesloten bij de Sportraad. Samen vertegenwoordigen zij een totaal van ongeveer +- 7206 leden. In verhouding tot hun ledenaantal hebben deze verenigingen in de algemene vergadering stemrecht. Bovendien geeft het lidmaatschap ondermeer recht op vermindering bij de huur van bepaalde stedelijke sportinfrastructuur en ontmoetingscentra.

Sportraad

Schepen Rick Brans p/a Grote Markt 1, 3290 Diest 013 35 32 04
Voorzitter Sonia Laermans (vervanger Luc Hermans) PC Welkom
Hezestraat 70 – 3290 Diest
013 32 36 90
Ondervoorzitter Peter Frederickx (vervanger Greet Seys) Kon. Diestse Turnkring
Klappijstraat 29 – 3294 Molenstede
013 32 33 19
Secretaris/ Penningmeester Claire Groetaers (vervanger Wim Dehasque) Taekwondoschool Diest
Delphine Alenuslaan 5 – 3290 Diest
0475 59 61 66

Bestuursleden

Zwemclub Aegir Leny Vanrooi (vervanger Johan Morren) Sparrenlaan 11, 3290 Diest 013 31 25 03

Diestse Sportduikers
Marc Jacobs (Vervanger Marc Gerard)    

KTC – Diest
Frank Agterberg (vervanger Nick Vanmechelen)  
Mariendaalstraat 36 – 3290 Diest
0473 52 31 70

KTC - Diest
Nick Vanmechelen (vervanger Frank Agterberg) Kardinaal Mercierstraat 28 – 3290 Diest 0472 95 52 06
KFC - Diest Johan Haesevoets  (vervanger Marc De Roeck) Papenbroekstraat 301 – 3290 Diest 0495 54 97 40
Capoeira World Volkan Carkçi  Galgeveldstraat 54 – 3290 Diest
 
 
Taekwondoschool Keumgang Hilde Vanrompay (vervanger Louis Vicca) Bredestraat 158 – 3293 Diest 
 
 
RDP Schaffen Jerry Stalmans (vervanger Yannick Goemaere) Diestsebaan 129 – 3290 Diest
0478 25 58 85
Team 013 Roan Dom (vervanger Dries Wuyts) Ferdinand Allenstraat 26 – 3290 Diest 0477 43 77 83
ROBA Kern Diest Ellen Geens (vervanger Romy Rocourt) Webbekomstraat 22 – 3290 Diest 0495 83 27 02

De Prins (school)
Filip Gombeer (vervanger Niels Grosemans) Sint Jansstraat 8 bus 3 – 3290 Diest
0474 72 53 94

WTC Molenstede

Tom Maes
   
Sportfunctionaris Chris Drijvers   013 35 32 81  
Sportfunctionaris Christa Vanrompay 013 35 32 80  

Contact

Sport
Koning Albertstraat 18
3290 Diest
België
013 35 32 81
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
Warning 11 juli gesloten