Senioren en seniorenraad

Seniorenbeleid: Een participatieve en leeftijdsvriendelijke stad

Anno 2021 is 22% van de inwoners van Diest ouder dan 65, en binnen 15 jaar zal dit stijgen tot 27%. Het is duidelijk dat senioren nu en in de toekomst een belangrijk deel van onze bevolking zijn. Daarom is het voor Stad Diest belangrijk om ruimte te geven aan ouderen, hen ondersteunen waar nodig en hun talenten weten te waarderen. Vooral dat laatste kunnen senioren doen door een actieve rol te spelen in de Seniorenraad. Zo kunnen ook zij van onze stad een participatieve en leeftijdsvriendelijke stad maken.

Om onze prioriteiten te stellen, hebben wij als stad onze oren te luisteren gelegd bij de Diestse senioren, en in het bijzonder bij de Seniorenraad. Uit deze samenwerking hebben we vijf belangrijke thema's voor ouderen uitgewerkt. In de komende 5 jaar wil stad Diest zich inzetten voor:

  • zorgzaam leven
  • vervoer en mobiliteit
  • cultuur en vrije tijd
  • maatschappelijke participatie
  • communicatie en dienstverlening

Met dit beleidsplan drukken we onze ambitie uit, stap voor stap in concrete acties, met als doel van Diest een participatieve en leeftijdsvriendelijke stad te maken.

Samenstelling seniorenraad

  • Vertegenwoordigers van de erkende seniorenverenigingen
  • Vertegenwoordigers van dienstverlenende organisaties voor senioren
  • Vertegenwoordiging van Stad en OCMW door de schepen van Seniorenbeleid
  • Seniorenambtenaar

 

Wil jij inspraak in het beleid van de stad?

Wil jij je inzetten om meer mensen te betrekken bij het seniorenbeleid voor een bepaald project of om een onderbouwd advies te geven aan het schepencollege?

Dan ben jij van harte welkom bij de Seniorenraad!

Titel Naam E-mailadres
Voorzitter Willy Segers willy.segers@skynet.be
Seniorenambtenaar Amber Salaets amber.salaets@diest.be

 

Contact

Diversiteit
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
José Gonzalez: 013 35 77 85 -- Amber Salaets: 013 35 77 87 -- Lies Dierckx: 013 35 77 86
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Warning 11 juli gesloten