Milieuraad

Voorzitter

Yves Beken

Wat is de Milieuraad?

De Gemeentelijke Milieuraad Diest is een officieel, door de stad, erkende adviesraad met een autonome werking. De leden zijn experts over het leefmilieu, ofwel door hun inzet bij de leefmilieuverenigingen die hun werking in Diest kunnen bewijzen, ofwel beroepshalve, ofwel door bijactiviteiten in die richting.

Alle leden zetelen "ten persoonlijke titel" en zetten zich in voor de ganse Diestse bevolking.

De Milieuraad vergadert maandelijks. Tweemaal per jaar is er een "open vergadering" waar alle inwoners van Diest, via de stadsinfo, op uitgenodigd worden..

De Milieuraad heeft tot doel

  • Ofwel op verzoek, ofwel op eigen initiatief, advies uitbrengen of voorstellen doen aangaande de materies die verband houden met het leefmilieu.
  • Jaarlijks een advies over het ontwerp van het gemeentelijk milieubeleidsplan en de begroting op stellen
  • Controle over de implementatie van het actieplan dat behoort bij het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan en de gemeentelijke plannen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente.
  • Het bevorderen van een positieve mentaliteit ten opzichte van het leefmilieu.

Lid worden?

Wil je lid worden van de Milieuraad, stuur dan schriftelijk je kandidatuur naar de voorzitter.

Contactadres

Voorzitter milieuraad Diest
Yves Beken
Hasseltsebaan 16
3290 Deurne-Diest
t. 013 66 39 58
e. secretariaat.adviesraden@diest.be

Contact

Milieu en groen
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 31 21 21
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Warning 11 juli gesloten