Landbouwraad

Voorzitter

Tom Vermeiren

Wat is de Landbouwraad?

De Landbouwraad Diest is een erkende adviesraad met een autonome werking. De Landbouwraad is een zo breed en democratisch mogelijk beleidsadviserend orgaan. Alle landbouwers van Diest, gelijk welke productietak, zijn lid van de algemene vergadering van de Landbouwraad. Als landbouwer, tuinbouwer of veeteler worden beschouwd de personen die als zelfstandigen regelmatig hun sociale zekerheidsbijdrage betalen en die hun bedrijfzetel in de gemeente Diest hebben.

De taken van de Landbouwraad zijn

  • Een eigen landbouwbeleid voor de gemeente voor te bereiden, te adviseren en op te volgen.
  • De landbouwproblemen signaleren en aanpakken.
  • De belangen van de land- en tuinbouwers op gemeentelijk vlak behartigen, in open samenwerking met alle land- en tuinbouwers, deskundige raadgevers en het stadsbestuur.
  • Op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies uitbrengen over de problemen die de land- en tuinbouwers aanbelangen.

De doelstellingen van de Landbouwraad zijn

  • Eigen initiatieven ontwikkelen en de landbouwbelangen bundelen en coördineren.
  • De samenwerking bevorderen tussen alle land- en tuinbouwers van de gemeente.
  • De landbouwbelangen behartigen op gemeentelijk vlak, streekvlak en over de gemeentegrenzen heen.
  • Als gesprekspartner met de overheid, steeds overleggen met alle betrokkenen.
  • Informatie geven over vernieuwingen van o.a. teelten, machines, wetten, richtlijnen, e.a.
  • Overleggen en samenwerken met de andere gemeentelijke adviesraden.

Open landbouwbedrijven dag

Op initiatief van de landbouwraad wordt er tweejaarlijks een open landbouwbedrijven dag gehouden. 

Contact

Onthaal Stadhuis
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:00
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
Warning 11 juli gesloten