Raadplegen beleidsdocumenten

(Lijst van) besluiten

De beslissingen genomen door:

  • de gemeenteraad
  • de gemeenteraadscommissies
  • het college van burgemeester en schepenen
  • de burgemeester
  • de raad voor maatschappelijk welzijn
  • het vast bureau
  • de voorzitter van het vast bureau
  • het autonoom gemeentebedrijf Cultuucentrum diest

zijn terug te vinden in de raadpleegomgeving van de stad Diest.

 

Reglementen en verordeningen

De verschillende organen kunnen reglementen en verordeningen goedkeuren. De belastingen, retibuties en tariefreglementen vind je hier terug, andere reglementen die niet in dit rijtje thuis horen, kan je hier raadplegen.

 

Beleidsrapporten (Financieel beleid)

De beleidsrapporten van de stad, het OCMW, het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Diest, Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest en van de GEVA vzw Ontmoetingscentra Diest, kan je op deze pagina terugvinden.

 

Andere documenten

AGB SO = Autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Diest
AGB CC = Autonoom gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest
GEVA vzw OC Diest = Ontmoetingscentra Diest

Contact

Secretariaat
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 35 32 11
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten