Begroting Diest boekt ruime overschotten

  • 13 juni 2022

De stad Diest heeft het jaar 2021 afgesloten met een budgettair evenwicht. Daarmee doet de stad financieel beter dan oorspronkelijk geraamd werd. De begroting bleef dus ook de afgelopen coronajaren op koers. Toch wacht er nu een nieuwe uitdaging: de sterk stijgende kosten door de toenemende inflatie.

In de jaarrekening wordt het definitief budgettair resultaat van het afgelopen jaar weergegeven. Dat is nu gebeurd voor het jaar 2021. Daaruit blijkt dat de financiën van de stad uit 2021 in evenwicht zijn. De dagelijkse inkomsten liggen daarbij 9,8 miljoen euro hoger dan de uitgaven. In de oorspronkelijke raming werd uitgegaan van een overschot van 3,4 miljoen euro. Dat betekent dus een extra reserve van ongeveer 6 miljoen euro in de dagelijkse uitgaven.

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge, die de financiële gezondheid van een stad op langere termijn weergeeft en daarmee een van de belangrijkste cijfers in een lokale begroting is, staat net als in het boekjaar 2020 opnieuw ruim in het groen, met net geen 8 miljoen euro.

Toenemende inflatie

Toch staat er na covid een nieuwe grote uitdaging te wachten: de sterk toenemende inflatie. Die legt een enorme druk op de lokale financiën. Door de huidige inflatie stijgen vooral de personeels- en energiekosten razendsnel. Wat betreft energie is er in 2022 al een stijging merkbaar met 43% tegenover 2021 en zelfs 56% tegenover 2020. Ook de personeelskosten stijgen door indexering met meer dan 6% in 2022. Om grote investeringsprojecten mogelijk te blijven maken, is het dus belangrijk om waakzaam te blijven.

Contact

Ondernemen
Koning Albertstraat 18
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
Warning 11 juli gesloten