Aanvraag uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister, het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden, is een officieel document dat eventuele veroordelingen opsomt. Er bestaan drie modellen. De instantie die het uittreksel vraagt en/of de aard van de activiteit bepaalt het model dat je nodig hebt.

 • Het model afgeleverd conform artikel 595 Wetboek van Strafvordering
  Bestemd voor alle andere activiteiten dan deze vermeld bij de volgende twee modellen.
 • Het model afgeleverd conform artikel 596.1 Wetboek van Strafvordering
  Bestemd voor een aantal gereglementeerde activiteiten, bijvoorbeeld: wapenvergunning, jachtverlof, drankslijterijen, fiscale beroepen, sollicitaties overheid,... (niet voor kansspelen!). In het e-loket kan je voor dit model aanduiden waar je het uittreksel voor nodig hebt.
 • Het model afgeleverd conform artikel 596.2 Wetboek van Strafvordering. 
  Bestemd voor activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho-, medische en sociale begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. (niet voor De Lijn!)

Voorwaarden

Om een attest aan te vragen moet je een inwoner van Diest zijn.

Procedure

Als je beschikt over een e-ID kaartlezer en je kent je pincode of je maakt gebruikt van de itsme-app, kan je het uittreksel online aanvragen en downloaden in het e-loket. Dit wordt dan verzonden naar je e-mailadres.

Als je niet over een kaartlezer beschikt of je maakt geen gebruik van de itsme-app, dan kan je in het e-loket kiezen om je onbeveiligd aan te melden. Het uittreksel wordt dan per post opgestuurd naar je domicilieadres.

Het uittreksel kan persoonlijk en na afspraak worden aangevraagd bij de dienst burgerzaken. Maak hier een afspraak en vermeld in het vak opmerkingen welk model je nodig hebt.

De termijn van aflevering verschilt per model:

 • Model conform artikel 595 WvS: onmiddellijk

 • Model conform artikel 596.1 WvS: onmiddellijk

 • Model conform artikel 596.2 WvS: 1 week (vanwege bijkomend onderzoek door de politie)

Bedrag

Gratis

Nodig

Identiteitskaart

Uitzonderingen

Indien u niet zelf het document kan afhalen, moet u een volmacht geven aan de persoon die dit in uw plaats zal afhalen. 

Het formulier kan u hier terugvinden. 

Wanneer moet je een uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister in Brussel?

 1. Je hebt geen woon-of verblijfplaats meer in België
 2. Je bent ambtshalve geschrapt
 3. Rechtspersonen (vennootschappen, vzw's,...): een persoon gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen kan het uittreksel aanvragen.
 4. Diplomaten

Meer informatie over hoe je een uittreksel aanvraagt bij het Centraal Strafregister vind je hier.

Wat moet je doen indien je je uittreksel strafregister moet gebruiken in het buitenland?

1. Als je uittreksel afgeleverd werd door de stad:

 • Het uittreksel moet gehandtekend zijn door een persoon wiens handtekening neergelegd werd bij FOD Buitenlandse Zaken (meestal is dit de burgemeester/schepen).
 • Hierna moet je je met het uittreksel wenden tot de dienst Legalisatie bij FOD Buitenlandse Zaken te Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel.
 • Voor sommige landen is geen legalisatie nodig. Lees meer informatie.

2. Als je uittreksel afgeleverd werd door het Centraal Strafregister:

 • Het uittreksel moet gelegaliseerd worden door de dienst Legalisatie van de FOD Justitie.
 • Hierna moet je je met het uittreksel wenden tot de dienst Legalisatie bij FOD Buitenlandse Zaken te Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel.
 • Voor sommige landen is geen legalisatie nodig. Meer informatie kan je hier terug vinden.

Contact

Dienst Burgerzaken
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 31 21 21
Gesloten
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak