Aanleg volledig vernieuwd en toegankelijk busstation

  • 10 november 2021

De eerste fase van de vernieuwingswerken aan de stationsomgeving is achter de rug. Na de vernieuwing van de fietsenstalling, is het tijd voor een nieuwe stap, namelijk de heraanleg van een nieuwe busstation om de dienstverlening voor de busgebruikers te verbeteren. Vanaf maandag 15 november wordt de werfsignalisatie aangebracht op de plaats waar het nieuwe busstation zal verrijzen. Daar wordt dan een parkeerverbod van kracht. In december wordt het oude gebouw gesloopt. In januari start de aanleg van het nieuwe busstation. Het is de bedoeling om de werken klaar te hebben tegen het bouwverlof van 2022.

Vernieuwde stationsomgeving

De nieuwe bushaltes komen iets westelijker, wat kadert in het masterplan dat opgemaakt wordt voor de heraanleg van het volledige stationsplein en dat gericht is op de uitbouw van de stationsomgeving als hoogwaardig regionaal openbaar vervoerknooppunt.

Bij het ontwerp werd er volop ingezet om een comfortabele plek te creëren voor reizigers en personeel. Het is ook de betrachting om het nieuwe busstation en het stationsplein één geheel te laten vormen. Dat kan je bijvoorbeeld zien aan de groenzones die ook aan het busstation een plaats krijgen.

Toegankelijk busstation

Het nieuwe busstation wordt voorzien van ruime en moderne schuilmogelijkheid, en er wordt veel aandacht besteed aan toegankelijkheid voor mindervaliden en slechtzienden het biedt plaats aan 8 (gelede) bussen, ook zijn er 2 wachthaltes voorzien waar bussen hun vertrektijd kunnen afwachten zonder het andere busverkeer te hinderen.

De Lijn blijft het bestaande busstation gebruiken tot het nieuwe klaar is. Van zodra het nieuwe busstation gerealiseerd is en door De Lijn in gebruik genomen, kan de stad Diest het stationsplein, gelegen voor het stationsgebouw, heraanleggen. 

Contact

Communicatie
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00